dilluns, 24 de novembre de 2008

Com adherir-se al manifest?

Per adherir-se enviar les següents dades a manifestelectes@gmail.com
-Nom i cognoms
-Òrgan de govern pel qual s’ha estat elegit
-Universitat
-Facultat
-Correu electrònic de contacte (no serà publicat)
-Si no es tracta d’estudiants (professors, PAS...) indicar-ho en l’adhesió.